UTBILDNING

Sedan 2008 är jag av Socialstyrelsen legitimerad Psykolog. Under Psykologprogrammets 5 år ingick det en terapeutisk metodik, en Steg 1-utbildning, där jag valde Psykodynamisk terapi (PDT). Efter Psykologprogrammet har jag gått ytterligare en Steg 1-utbildning, i Kognitiv Beteendeterapi (KBT).

Därefter har jag utbildat mig inom Klinisk Hypnos i regi av SFKH (Svenska Föreningen för Klinisk Hypnos). Det sistnämnda utgör också en del i min pågående Specialistutbildning för Psykologer med inriktning Klinisk psykologi. Jag har även gått ytterligare utbildning för SFKH, ett par grundläggande kurser i Klinisk Hypnos, samt har nyligen påbörjat Ego State Terapi som beräknas vara klar i februari 2019.

Det känns berikande att kunna erbjuda olika metoder för behandling/psykoterapi. En möjlighet att erbjuda det som verkar vara en terapeutisk väg för var och en. Klinisk Hypnos kombineras med PDT eller KBT och kan då förtärka effekten.

ARBETSLIVSERFARENHET

Efter Psykologprogrammet gjorde jag PTP (Praktisk Tjänstgöring för Psykologer) inom Barn- och Ungdomspsykiatrin under ett år och fick så min legitimation. Arbetade kvar där en tid, men sökte mig sedan till Vuxenpsykiatrisk Öppenvård, där jag arbetade ca fyra år. Inom de psykiatriska verksamheterna arbetade jag med såväl psykoterapi/psykologisk behandling som neuropsykiatriska och personlighetsmässiga utredningar. Närmast har jag arbetat på Vårdcentral inom Närhälsan under ca tre år.